Mieszkanie dla Młodych – wszystko o nowych zasadach

Mieszkanie dla Młodych

Od 1 września 2015 r. obowiązują nowe, bardziej korzystne zasady udzielania wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Największa zmiana? Można dostać dopłatę na mieszkanie lub dom zakupione na rynku wtórnym.

Kto i na jakie wsparcie może obecnie liczyć? Przeczytaj o ogólnych zasadach, a następnie znajdź siebie wśród przedstawionych poniżej grup, do których adresowana jest pomoc i przeczytaj, co możesz zyskać w ramach programu.

Na samym początku ważna uwaga – najkorzystniej zostały potraktowane osoby lub małżeństwa wychowujące co najmniej troje dzieci. Nie obowiązuje je limit wiekowy, warunek braku własnego mieszkania lub domu oraz zostały im przyznane bardziej korzystne limity metrażu i sposobu wyliczenia dopłaty. To właśnie ta grupa osób może liczyć na dopłatę nawet do 1/3 wartości mieszkania lub domu.

 

Mieszkanie dla Młodych. Warunki dotyczące wszystkich:

 • mieszkanie lub dom muszą zostać zakupione na kredyt; kredyt udzielany jest w złotówkach
 • mieszkanie lub dom mogą być zakupione na rynku pierwotnym lub wtórnym
 • kwota kredytu musi pokrywać przynajmniej 50% wartości nieruchomości
 • kredyt musi zostać wzięty na co najmniej 15 lat
 • nie możesz spłacić lub nadpłacić kredytu w okresie 5 lat od jego zaciągnięcia (jeśli to zrobisz, to będziesz musiał zwrócić część dofinansowania)
 • nie możesz sprzedać, wynająć mieszkania lub wykorzystywać go na cele inne niż zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych w przeciągu 5 lat od zakupu nieruchomości

 

Kryterium wieku

Nie możesz mieć więcej niż 35 lat (wniosek o dopłatę musi zostać złożony do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym kończysz 35 lat). Jeśli jesteście małżeństwem/parą, wystarczy, że młodsze z Was spełnia ten warunek,

ale

jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci ten warunek Cię nie dotyczy – wówczas nie ważne ile masz lat, możesz starać się o dopłatę!

 

Kryterium nie posiadania innej nieruchomości

Z założenia program ma wspierać ludzi w zakupie pierwszego własnego mieszkania lub domu, dlatego też jeśli jesteś lub byłeś właścicielem mieszkania/domu, przysługuje Ci lub przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub jesteś/byłeś właścicielem lub współwłaścicielem budynku (w udziale takim, że po zniesieniu współwłasności przypadłby Ci co najmniej jeden lokal mieszkalny) program nie jest dla Ciebie,

ale

jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, ten warunek Cię nie dotyczy. Możesz wówczas zamienić mniejsze mieszkanie/dom na większe lokum.

 

Kryterium powierzchni

By dostać dopłatę, powierzchnia użytkowa nieruchomości, którą chcesz kupić nie może być większa niż:

 • 75 m² dla mieszkania
 • 100 m² dla domu jednorodzinnego,

ale jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, to możesz kupić większą nieruchomość:

 • do 85 m² dla mieszkania
 • do 110 m² dla domu jednorodzinnego

UWAGA!

Do wyliczenia kwoty dofinansowania nie jest brana cała powierzchnia nieruchomości. Zasadą jest, że do wyliczenia dopłaty brana jest powierzchnia do 50 m² w przypadku mieszkania i domu. Jeśli kupujesz większą nieruchomość, to do wyliczenia wsparcia i tak możesz przyjąć tylko 50 m²,

ale

jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, to do obliczenia dopłaty możesz przyjąć 65 m² powierzchni użytkowej mieszkania lub domu.

Kryterium ceny m² nabywanego mieszkania lub domu

No i tu mamy najtrudniejszy do spełnienia warunek. Nie każda nieruchomość spełniająca wszystkie wymienione wyżej warunki będzie się kwalifikowała do przyznania dopłaty. Cena m² mieszkania lub domu musi się mieścić w wyznaczonych przez Państwo limitach, które co kwartał podawane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak nazywa się wskaźnik określany przez BGK? Jest to średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźnik ten jest inny dla poszczególnych regionów w kraju. W IV kwartale 2015 r. wskaźnik dla Warszawy wynosi 5 834,09 zł/m².

Dla innych wybranych miast miast:

 • Kraków – 4 770,00 zł
 • Wrocław – 4 767,00 zł
 • Poznań – 5 386,00 zł
 • Gdańsk – 4 758,50 zł
 • Szczecin – 4 106,00 zł
 • Łódź – 3 936,50 zł
 • Białystok – 4 161,50 zł
 • Katowice – 4 359,00 zł
 • Rzeszów – 4015,50 zł

Tutaj możecie pobrać pełne zestawienie wskaźników dla określonych miast i ich okolic na IV kwartał 2015 r.

Gorzej potraktowano nieruchomości z rynku wtórnego.

W zależności od tego czy kupujecie mieszkanie na rynku pierwotnym, czy wtórnym, możecie szukać mieszkania o 10% droższego lub tańszego z metra od tego wskaźnika. Bardziej korzystnie potraktowano mieszkania z rynku pierwotnego.

 • jeśli kupujesz nowe mieszkanie lub dom, to musisz się zmieścić w limicie 110% wskaźnika podanego przez BGK
 • jeśli kupujesz mieszkanie lub dom na rynku wtórnym, to cena m² musi się zmieścić w granicy 90% podanego przez BGK wskaźnika.

Przykładowo dla Warszawy będzie to:

 • mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego – do 6 417,499 zł/m²
 • mieszkanie lub dom z rynku wtórnego – do 5 250,681 zł/m²

 


A teraz znajdź siebie wśród przedstawionych poniżej grup docelowych i zobacz jak może wyglądać dopłata dla Ciebie


 

Singiel lub małżeństwo/para bez dzieci

 • nie możesz mieć więcej niż 35 lat; jeśli jesteście parą/małżeństwem, młodsze z Was nie może mieć więcej niż 35 lat
 • możesz kupić mieszkanie do 75 m² lub dom do 100 m²
 • do wyliczenia dopłaty bierzesz powierzchnię max. 50 m²
 • mnożnik procentowy dla Ciebie do wyliczenia dopłaty to 10%

To teraz wyliczamy dopłatę:

 • sprawdzasz jaki jest limit ceny 1m² dla obszaru, na którym chcesz kupić nieruchomość
 • dla mieszkania na rynku pierwotnym przyjmujesz 110% tego wskaźnika jako maksymalną cenę  m²; dla mieszkania na rynku wtórnym przyjmujesz 90% tego wskaźnika jako maksymalną cenę m²
 • jeśli cena m² mieszkania/domu mieści się w tym limicie, to liczysz:

50 m²*wskaźnik ceny 1 m²*10%

Przykład dla Warszawy:

50 m²* 5 834,09*10% = 29 170,45 zł

 


Małżeństwo z jednym dzieckiem/Osoba samotnie wychowująca jedno dziecko

 • młodsze z Was nie może mieć więcej niż 35 lat.
 • możesz kupić mieszkanie do 75 m² lub dom do 100 m²
 • do wyliczenia dopłaty bierzesz powierzchnię max. 50 m²
 • mnożnik procentowy dla Ciebie do wyliczenia dopłaty to 15%

Wyliczamy dopłatę:

 • sprawdzasz jaki jest limit ceny 1 m² dla obszaru, na którym chcesz kupić nieruchomość.
 • dla mieszkania na rynku pierwotnym przyjmujesz 110% tego wskaźnika jako maksymalną cenę  m²; dla mieszkania na rynku wtórnym przyjmujesz 90% tego wskaźnika jako maksymalną cenę m²
 • jeśli cena m² mieszkania/domu mieści się w tym limicie, to liczysz:

50 m²*wskaźnik ceny 1 m²*15%

Przykład dla Warszawy:

50 m²*5 834,09*15% = 43 755,67 zł

 


Małżeństwo z dwójką dzieci/Osoba samotnie wychowująca dwójkę dzieci

 • młodsze z Was nie może mieć więcej niż 35 lat.
 • możesz kupić mieszkanie do 75 m² lub dom do 100 m²
 • do wyliczenia dopłaty bierzesz powierzchnię max. 50 m²
 • mnożnik procentowy dla Ciebie do wyliczenia dopłaty to 20%

Wyliczamy dopłatę

 • sprawdzasz jaki jest limit ceny 1 m² dla obszaru, na którym chcesz kupić nieruchomość.
 • dla mieszkania na rynku pierwotnym przyjmujesz 110% tego wskaźnika jako maksymalną cenę m²; dla mieszkania na rynku wtórnym przyjmujesz 90% tego wskaźnika jako maksymalną cenę m²
 • jeśli cena m² mieszkania/domu mieści się w tym limicie, to liczysz:

50 m²*wskaźnik ceny 1 m²*20%

Przykład dla Warszawy:

50 m²*5834,09*20% = 58 340,90 zł

 


Małżeństwo z co najmniej trójką dzieci/Osoba samotnie wychowująca co najmniej trójkę dzieci

 • Twój/Wasz wiek nie ma żadnego znaczenia
 • możesz kupić mieszkanie do 85 m² lub dom do 110 m²
 • do wyliczenia dopłaty przyjmujesz powierzchnię max. 65 m²
 • mnożnik procentowy dla Ciebie do wyliczenia dopłaty to 30%

Wyliczamy dopłatę

 • sprawdzasz jaki jest limit ceny 1 m² dla obszaru, na którym chcesz kupić nieruchomość
 • dla mieszkania na rynku pierwotnym przyjmujesz 110% tego wskaźnika jako maksymalną cenę  m²; dla mieszkania na rynku wtórnym przyjmujesz 90% tego wskaźnika jako maksymalną cenę m²
 • jeśli cena 1 m² mieszkania/domu mieści się w tym limicie, to liczysz:

65 m²*wskaźnik ceny 1 m²*30%

Przykład dla Warszawy:

65m2*5 834,09*30% = 113 764,75 zł

 


Uwaga! W przypadku osób/małżeństw wychowujących dzieci, dopłaty przysługują zarówno jeśli jesteś rodzicem dziecka, jak i jego prawnym opiekunem.


 

Spodziewasz się kolejnego dziecka już po skorzystaniu z programu? Państwo jeszcze dopłaci.

Jeśli w przeciągu 5 lat od uzyskania kredytu z wykorzystaniem wsparcia z programu MdM urodzisz trzecie lub kolejne dziecko, to jednorazowo dostaniesz dodatkową dopłatę do kredytu (kredyt zostanie nadpłacony).

 • Jeśli biorąc kredyt miałeś dwoje dzieci i w przeciągu 5 lat urodzi Ci się trzecie dziecko, dodatkowa dopłata będzie wynosić:

50 m²*wskaźnik ceny 1 m²*5%

Przykład dla Warszawy:

50 m²*5 834,09*5% = 14 585,23 zł

 • Jeśli biorąc kredyt miałeś troje lub więcej dzieci i w przeciągu 5 lat urodzi Ci się kolejne dziecko, to dodatkowa dopłata będzie wynosić:

65 m²*wskaźnik ceny 1 m²*5%

Przykład dla Warszawy:

65 m²*5834,09*5% = 18 960,79 zł


Mam nadzieję, że powyższe informacje pozwoliły Ci się zorientować, na jaką pomoc w ramach programu MdM możesz liczyć. Czy warto się o nią ubiegać? Moim zdaniem jak najbardziej warto, w szczególności, że od 1 stycznia 2016 r. zwiększa się wymagany przez banki wkład własny do kredytu (więcej o tym przeczytacie tu), a dopłata z programu MDM może pokryć nam właśnie wymagany wkład.

Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach lub na adres: sylwia@metrydozmiany.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.