Cena mieszkania to nie wszystko! Zobacz jakie są dodatkowe koszty.

kupno mieszkania koszty

Gdy myślimy o zakupie nieruchomości, w głowie mamy przede wszystkim koszty takie jak cena mieszkania oraz dodatkowe opłaty związane z kredytem hipotecznym. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z innych, koniecznych podatków i opłat, które łącznie tworzą całkiem pokaźną sumę. Jakie są dodatkowe koszty zakupu nieruchomości? Sami zobaczcie.

 

Na potrzeby kalkulacji założyłam, że przedmiotem transakcji jest mieszkanie w cenie 350.000 pln kupowane z wykorzystaniem kredytu hipotecznego.Kupno mieszkania koszty

I.  rynek pierwotny

 

Tu koszt jest niższy, gdyż Kupujący nie ma obowiązku zapłaty 2% wartości nieruchomości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie występuje również prowizja dla agencji nieruchomości. Za co więc zapłacimy?

 

 • koszty notarialne przy podpisaniu umowy deweloperskiej (pokrywają po połowie deweloper i Kupujący); na koszty składa się taksa notarialna, podatek VAT od taksy, koszt wypisów;
 • koszty notarialne przy podpisaniu umowy przenoszącej własność (pokrywa w całości Kupujący);
 • założenie księgi wieczystej;
 • wpis prawa własności do księgi wieczystej;
 • wpis hipoteki do księgi wieczystej (przy kredycie);
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki zwykłej (0,1% wartości zabezpieczonej wierzytelności).

 

Kalkulacja dodatkowych kosztów:

 • połowa kosztów taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT (23%) przy podpisaniu umowy deweloperskiej – ok 670 zł;
 • opłata sądowa za wniosek o wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości –  150 zł;
 • koszt taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT (23%) przy podpisaniu umowy przenoszącej własność – ok 2 670 zł;
 • założenie księgi wieczystej – 60 zł;
 • wpis prawa własności do księgi wieczystej – 200 zł;
 • wpis hipoteki zwykłej do księgi wieczystej – 200 zł;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki zwykłej – 350 zł.

 

Łącznie – 4 300 zł

(nie uwzględniono kosztów wypisów notarialnych – opłata będzie uzależniona od długości aktu notarialnego, a co za tym idzie ilości stron wypisów)

  

Kupno mieszkania koszty

II. rynek wtórny

 

W tym przypadku unikniemy kosztów związanych z zawarciem umowy deweloperskiej, ale niestety będziemy zobowiązani zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej od zakupu nieruchomości oraz opcjonalnie prowizję dla agencji nieruchomości (osobiście zdecydowanie namawiam na zakup mieszkania bez pośrednika). Za co zapłacimy kupując mieszkanie z drugiej ręki?

 • koszty notarialne przy podpisaniu umowy przenoszącej własność (pokrywa w całości Kupujący);
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od nabycia nieruchomości – 2% wartości nieruchomości;
 • wpis prawa własności do księgi wieczystej (jeżeli dla nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta);
 • wpis hipoteki do księgi wieczystej (przy kredycie hipotecznym);
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki zwykłej (0,1% wartości zabezpieczonej wierzytelności);
 • prowizja dla pośrednika – opłata się indywidualnie negocjowana z agentem, ale zwykle wynosi ok 1,5-2% wartości nieruchomości.

 

Kalkulacja dodatkowych kosztów:

 • koszt taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT (23%) przy podpisaniu umowy przenoszącej własność – ok 2 670 zł;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości – 7 000 zł;
 • wpis prawa własności do księgi wieczystej – 200 zł;
 • wpis hipoteki zwykłej do księgi wieczystej – 200 zł;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki zwykłej – 350 zł;
 • prowizja dla pośrednika (2% wartości nieruchomości + podatek VAT) -8 610 zł.

 

Łącznie – 10 420 zł (w przypadku zakupu bez pośrednika)

                    19 030 zł (w przypadku 2% prowizji dla agencji nieruchomości)

 

(nie uwzględniono kosztów wypisów notarialnych – opłata będzie uzależniona od długości aktu notarialnego, a co za tym idzie ilości stron wypisów)

Podane stawki taksy notarialnej zostały skalkulowane w oparciu o maksymalne dopuszczalne kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Stawki mogą być niższe w przypadku atrakcyjniejszej oferty ze strony kancelarii notarialnej.

Warto pamiętać o tych wszystkich dodatkowych kosztach obliczając ile pieniędzy chcemy przeznaczyć np na wkład własny do kredytu hipotecznego. Pamiętajmy, by zostawić sobie wolne środki na opłaty notarialne, opłaty sądowe i niezbędne podatki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.